ĽUDOVÉ MISIE TRENČÍN – OPATOVá
25. MÁJ – 2. JÚN 2024


V dňoch od 25. mája do 2. júna sa budú v Trenčíne konať ľudové misie. Tento program, ktorý zahŕňa príhovory, modlitby, možnosť dobrej svätej spovede sa uskutoční vo všetkých farnostiach na území mesta Trenčín.

Ľudové misie povedú rehoľníci z rôznych reholí – redemptoristi, minoriti, kapucíni, verbisti, ktorým budú pomáhať početné skupiny laikov, ktoré sa budú usilovať priblížiť bližšie tajomstvo Božej lásky.

Boh ťa povolal k životu, povolal ťa do Katolíckej cirkvi. Vždy hľadá cestu k tebe. Preto ti ponúka aj túto príležitosť ľudových misií, aby sa stretol s tebou osobne: tvoj život je v tvojich rukách a záleží na tebe, aký bude. Bude plnohodnotný…? Bude prázdny…?

Misie v našej farnosti sú príležitosťou urobiť niečo viac pre tvoj vzťah s Bohom, pre tvoju večnosť i pre tvoju rodinuNeodmietni toto pozvanie a využi príležitosť,  ktorú ti ponúka sám Boh.